GIÁO DỤC

GIÁO DỤC

Phương pháp

Phương pháp “trị” trẻ con cãi lời Cãi lời là khi trẻ con cau có, vô lễ hoặc trả lời với người lớn một cách hỗn hào. Cãi lời cũng có thể là nói một cách trơ trẽn như: “Không, con không muốn ăn. Mì ngoại nấu thấy ghê!”... Read more

Copyright © 2016 Tạp Chí Tin Mới Corporation. All right reserved.